Mệnh kim hợp mầu gì? Chọn mầu sơn nhà đẹp cho mạng kim

158

Gia chủ mệnh kim hợp mầu gì? Nhiều khách hàng hỏi chúng tôi tư vấn cách chọn mầu sơn nhà đẹp hợp phong thủy cho người mạng kim. Để đáp ứng, chúng tôi đã tư vấn khách hàng chọn mầu sơn nhà đẹp có ngũ hành tương sinh cho gia chủ mệnh kim là tốt nhất, hoặc tệ nhất là không tương khắc với người mạng kim.